Szkolenia

O SZKOLENIU

   Szkolenie w zawodzie Rozbieracz - Wykrawacz mięsa białego realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje szkolenie w zawodyie Rozbieracz - Wykrawacz mięsa białego dla 12 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie i filii w Morągu. Szkolenie realizowane jest od 25.11.2010 do 17.12.2010r.

CEL SZKOLENIA

   Celem szkolenia jest przygotowanie 12 uczestników do wykonywania zawodu Rozbieracz - Wykrawacz mięsa białego, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie przeprowadzenia obróbki poubojowej, wykonywania rozbioru i wykrawania mięsa. W okresie od 25.11.2010 do 17.12.2010r.

DLA KOGO:

   Szkolenie skierowane jest do 12 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie i filii w Morągu.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

Szkolenie:

  • szkolenie z zakresu BHP 8h (8h - 1 dzień),
  • szkolenie HACCP 8h (8h - 1 dzień).
Zajęcia z zakresu nauki zawodu rozbieracz wykrawacz mięsa białego:
  • zajęcia teoretyczne 40h (40h - 5 dni x 8h),
  • zajęcia praktyczne 120h (120h - 15 dni x 8h).Zdjęcia z realizacji projektu