Szkolenia

O SZKOLENIU

   Szkolenie w zawodzie Kucharz realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje szkolenie w zawodyie kucharz dla 16 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie i filii w Morągu. Szkolenie realizowane jest od 03.12.2010r. do 28.12.2010r.


CEL SZKOLENIA

   Celem szkolenia jest przygotowanie 16 uczestników do wykonywania zawodu kucharz, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie planowania i organizowania produkcji gastronomicznej, sporządzania potraw pół produktów, napojów kulinarnych z uwzględnieniem wiedzy o żywności, przechowywania surowców pół produktów, gotowych wyrobów kulinarnych z zachowaniem bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej, planowania ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów oraz wymagami nauki o żywieniu.

DLA KOGO:

   Szkolenie skierowane jest do 16 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie i filii w Morągu.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

Szkolenie:

  • szkolenie z zakresu BHP 8h (8h - 1 dzień),
  • szkolenie HACCP 8h (8h - 1 dzień).
Zajęcia z zakresu nauki zawodu kucharz:
  • zajęcia teoretyczne 40h (40h - 5 dni x 8h),
  • zajęcia praktyczne 120h (120h - 15 dni x 8h, Hotel Anders Stare Jabłonki, Hotel Miłomłyn Zdrój w Miłomłynie).Zdjęcia z realizacji projektu