Szkoła dla Rodziców w gminie GrunwaldO PROJEKCIE

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt pod nazwą "Szkoła dla rodziców w gminie Grunwald" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie.

   Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. na terenie gminy Grunwald

CEL GŁÓWNY

   Poprawa w ramach lokalnej inicjatywy edukacyjnej, warunków rozwoju edukacji w gminie Grunwald oraz podniesienie poziomu wykształcenia i ukształtowanie potrzeby doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie budowania właściwych relacji rodzice – dzieci poprzez udział w treningu umiejętności wychowawczych i warsztatach aktywności lokalnej na rzecz rozwoju edukacji.

DO KOGO

   Projekt skierowany jest 20 dorosłych mieszkańców gminy Grunwald, rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Stębarku. Założono udział osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, mających trudności wychowawcze w relacjach z dziećmi spowodowane niewiedzą dotyczącą metod wychowawczych, nie są w stanie poradzić sobie z problemami, odczuwają potrzebę podniesienia swojej wiedzy, potrzebują wsparcia doradczego i podejścia indywidualnego.

PROJEKT OBEJMUJE

   Trening rozwoju umiejętności wychowawczych

- trening psychologiczny - 20h
- trening komunikacji interpersonalnej - 10h
- trening relacji rodzinnych – 10h
- trening terapii uzależnień – 15h
- trening rozwoju umiejętności wychowawczych - 25h
- trening psychologiczny – zajęcia teatralne - 20h
- wyjazd do teatru – 8h

   Warsztaty aktywności lokalnej na rzecz rozwoju edukacji

- warsztaty animacji lokalnej - 10h
- wizyta studyjna w Ostródzie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Oświaty, skupiającego rodziców realizujących projekty edukacyjne Poznanie dobrych praktyk – 8h
- warsztaty z zakresu opracowywania i przygotowywania dokumentów formalnych do rejestracji organizacji pozarządowych – 15h
- warsztaty z zakresu możliwości współpracy organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy – 10h
- warsztaty z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia, w tym sporządzanie przykładowych wniosków aplikacyjnych – 15 h


DOKUMENTY DO POBRANIA

   DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.PDF

   KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.PDF

   OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.PDF

   KONTRAKT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. PDF

   REGULAMIN PROJEKTU.PDF