Projekty EFS
   Centrum "OKEY" Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014r. realizować będzie projekt "Z komputerem na Ty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Zapraszamy osoby zatrudnione i bezrobotne

 • w wieku 18-50 lat z wykształceniem co najwyżej średnim,
 • w wieku 50 + .
   W ramach projektu realizowane będzie szkolenie komputerowe ECDL Start w wymiarze 80 h obejmujące moduły tematyczne:
 • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
 • Przetwarzanie tekstów,
 • Arkusze kalkulacyjne,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna.
Zapewniamy:
 • Materiały szkoleniowe,
 • Serwis kawowy,
 • Certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla ECDL Start,
 • Certyfikat EFS udziału w projekcie,
 • Udział w szkoleniu w godzinach popołudniowych.
Zgłoszenia przyjmujemy:
 • Biuro Projektu CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 3/3 w Ostródzie,
 • Filia biura projektu: siedziba WAR-MOTOR ul Grunwaldzka 52, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 649 88 07
 • Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać ma adres e-mail: szkolenia@okey.ostroda.pl
DOKUMENTY DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.doc

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

HARMONOGRAM - POWIAT OSTRÓDZKI

HARMONOGRAM - POWIAT NOWOMIEJSKIWIĘCEJ INFORMACJI O ECDL MOŻNA ZNALEŚĆ NA WWW.ECDL.PL