Projekty EFSCENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Pierwsza pomoc bez obaw" dla 48 uczniów Gimnazjum w Durągu. Projekt realizowany jest od 01.02.2010r. do 31.05.2010r.

O PROJEKCIE

Projekt "Pierwsza pomoc bez obaw" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX w ramach POKL 2007-2013, Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa     Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie ma bogate doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, aktywizujących i szkoleniowych w formie kursów i warsztatów. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami, co gwarantuje wysoki poziom szkoleń oraz zapewniamy doskonałe warunki do nauki.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie zdolności przyjęcia aktywnej postawy w warunkach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz ukształtowania zdolności podejmowania działań w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń.

DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do 48 uczniów Gimnazjum w Durągu, 24 dziewcząt i 24 chłopców w wieku 13-16 lat. W projekcie bierze udział młodzież gimnazjalna zamieszkująca gminę: Ostróda, Grunwald.

Każdy z uczestników otrzymuje bezpłatnie:

- komplet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych
- poczęstunek podczas zajęć
- transport z zajęć do domu
- certyfikat potwierdzający udział w projekcie

PROJEKT OBEJMUJE:

- zajęcia z zasad bezpieczeństwa - 12h
- zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 36h

W ramach zajęć z zasad bezpieczeństwa uczniowie uczą się rozpoznawać i oceniać sytuację zagrażającą życiu oraz zdrowiu człowieka. Każdy uczestnik zajęć zapoznany jest z praktyczną obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy gimnazjaliści zapoznawani są z poszczególnymi etapami udzielania pierwszej pomocy. Szereg ćwiczeń i symulacji wypadków pozwoli uczestnikom w praktyce sprawdzić umiejętności nabyte podczas zajęć.

Zdjęcia z realizacji projektu