Projekty EFSO PROJEKCIE

   Projekt "Aktywnie i zielono w Liksajnach" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 2007 2013, działanie 6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędę Ppracy w Olsztynie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Aktywnie i zielono w Liksajnach" dla 12 mieszkańców sołectwa Liksajny. Projekt realizowany jest od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.CEL PROJEKTU

   Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 12 mieszkańców 6k, 6m sołectwa Liksajny będących w wieku aktywności zawodowej poprzez wsparcie doradcze, psychologiczne oraz szkoleniowe, adekwatne do określonych potrzeb uczestników, prowadzące do zdobycia kwalifikacji i nowych umiejętności w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, w ramach od dolnej inicjatywy lokalnej realizowanej w okresie 1.10.2010 do 31.12.2010.

DLA KOGO:

   Projekt skierowany jest do 12 osób 6k, 6m, w tym 6 nieaktywnych i 6 bezrobotnych zamieszkujących miejscowość Liksajny będących w wieku aktywności zawodowej, aktywnie zainteresowanych podniesieniem atrakcyjności i estetyki swojej wsi jako miejsca zamieszkania i miejsca pobytu turystów.

PROJEKT OBEJMUJE:

Wsparcie doradczo psychologiczne:

  • grupowe doradztwo zawodowe 8h (8h - 2dni x 4h),
  • grupowe doradztwo psychologiczne 8h (8h - 2dni x 4h).
Kursy - pielęgnacja terenów zielonych:
  • szkolenie BHP 8h ( 8h - 1 dzień),
  • teoria zawodowa 24h (24h - 3dni x 8h),
  • praktyka zawodowa 120h (120h - 15dni x 8h).


Zdjęcia z realizacji projektu