Projekty EFSO PROJEKCIE

   Projekt "Pprzedsiębiorczość - drogą do rozwoju wsi Idzbark" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 2007 2013, działanie 6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędę Ppracy w Olsztynie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Pprzedsiębiorczość droga do rozwoju wsi Idzbark" dla 12 mieszkańców sołectwa Idzbark. Projekt realizowany jest od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.CEL PROJEKTU

   Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 12 mieszkańców 6k, 6m sołectw Idzbark będących w wieku aktywności zawodowej poprzez działania aktywizujące prowadzące do ukształtowania postaw pro przedsiębiorczych pozwalających zwiększyć ich szanse na rynku pracy oraz na podniesienie zdolności do samo zatrudnienia, w ramach od dolnej inicjatywy lokalnej realizowanej w okresie 1.10.2010 do 31.12.2010.

DLA KOGO:

   Projekt skierowany jest do 12 mieszkańców sołectwa Idzbark 6k, 6m, w tym 6 nieaktywnych zawodowo oraz 6 bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

PROJEKT OBEJMUJE:

Wsparcie doradczo psychologiczne:

 • grupowe doradztwo zawodowe 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • grupowe doradztwo psychologiczne 8h (8h - 2 dni x 4h).
Wsparcie szkoleniowe:
 • pomysł na własną firmę 12h (12h - 3 dni x 4h),
 • rejestracja firmy 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • formy opodatkowania 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • rachunkowość 8h (8h - 2 dni x 4h),h
 • rozliczanie podatku VAT 8h (8h - 2 dni x 4h),h
 • ubezpieczenia 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • odliczenia i ulgi podatkowe 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • możliwości finansowe działalności gospodarczej 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • dobre praktyki 8h (8h - 2 dni x 4h),
 • opracowanie biznes plany 16h (16h - 4 dni x 4h),
 • konsultacje z biznes konsultantem - opracowanie biznes planu 24h ( 2h x 12 osób).


Zdjęcia z realizacji projektu