Projekty EFS
O PROJEKCIE

   Projekt "Do aktywności zawodowej w gminie Dąbrówno" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko - Mazurskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Do aktywności zawodowej w gminie Dąbrówno" skierowany do 15 osób (9 kobiet, w tym 6K bezrobotnych (w tym 3 długotrwale bezrobotne) i 3K nieaktywnych zawodowo i 6 mężczyzn, w tym 4M bezrobotnych (w tym 2 długotrwale bezrobotnych) i 2M nieaktywnych zawodowo) w okresie od 01.03.2012 do 30.06.2012 r. zamieszkujących gminę Dąbrówno.CEL PROJEKTU

   Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej u co najmniej 13 osób (8K, 5M)-86,7%, z grupy    15 uczestników   projektu (9K, 6M) mieszkańców gminy Dąbrówno (pow. ostródzki,    woj.  Warmińsko - Mazurskie), będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, w okresie od 01.03.2012 do 30.06.2012, poprzez wsparcie doradcze, psychologiczne oraz warsztaty zawodowe adekwatne do wskazanych przez uczestników potrzeb i oczekiwań, prowadzące do podniesienia zdolności do zatrudnienia. Nabyte przez uczestników umiejętności potwierdzone zostaną certyfikatem EFS.DLA KOGO:

   W projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:

 • zamieszkanie w gminie Dąbrówno,
 • status osoby w wieku aktywności zawodowej,
 • status osoby pozostającej bez zatrudnienia.

   Kryteria pierwszeństwa: wiek 50+ niska aktywność zawodowa mierzona czasem pozostawania bez pracy.


PROJEKT OBEJMUJE:


   1.Trening rozwoju kompetencji zawodowych:
 • zajęcia integracyjne i motywacyjne z trenerem (4h),
 • grupowe doradztwo zawodowe z doradcą zawodowym (4 dni x 4h=16h),
 • IPD z doradcą zawodowym (3h/os x 15os=45h),
 • doradztwo psychologiczne z psychologiem (4 dni x 4h=16h),
 • warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej (2 dni x 4h=8h),
 • wizyta studyjna (8h) (pokazanie dobrych praktyk, na ile aktywność społeczna przekłada się na aktywność zawodową na przykładzie miejscowości Liksajny (gm. Miłomłyn), gdzie realizowano projekty aktywizujące zawodowo z dział. POKL 6.3).

   2.Trening aktywności zawodowej:
 • zajęcia BHP z trenerem (1 dzień-8h),
 • warsztaty brukarz (7 dni x 6h=42h),
 • warsztaty stolarz (7 dni x 6h=42h),
 • warsztaty pielęgnacja terenów zielonych (7 dni x 6h=42h).

DOKUMENTY DO POBRANIA

   DEKLARACJA UCZESTNICTWA.PDF

   KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.PDF

   OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.PDF