Zamówienia


24.07.2018

W związku z realizacją w partnerstwie projektu: „Aktywni  i przedsiębiorczy dla siebie i otoczenia” o numerze RPWM.11.01.01-28-0040/16 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.


ZAPYTANIE OFERTOWE 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
12.09.2017

W związku z realizacją w partnerstwie projektu: „Aktywni  i przedsiębiorczy dla siebie i otoczenia” o numerze RPWM.11.01.01-28-0040/16 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 521.08.2017

W związku z realizacją projektu: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy2016.11.18

W związku z realizacją projektu: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy


Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


Załącznik nr 4 – Wykaz wykładowców/instruktorów, przewidzianych do realizacji zamówienia2016.09.23

W związku z realizacją projektu: Droga do aktywności zawodowej o numerze POWR.01.02.02-28-0006/15-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  CENTRUM „OKEY” Sp.  z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Ostróda

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – Nowe Miasto Lubawskie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 – Wykaz wykładowców/instruktorów, przewidzianych do realizacji zamówienia - Ostróda

Załącznik nr 6 – Wykaz wykładowców/instruktorów, przewidzianych do realizacji zamówienia – Nowe Miasto Lubawskie

Informacja o wyborze wykonawcy

2016.08.08

W związku z realizacją projektu pt.: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług doradztwa zawodowego, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:

ZAPYTANIE OFERTOWE - zał. 1

Formularz ofertowy - zał. 2

Doświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy

2016.08.08

W związku z realizacją projektu pt.: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług wynajmu sali wraz z wyposażeniem na terenie miasta Ostródy oraz Nowego Miasta Lubawskiego, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:
  
ZAPYTANIE OFERTOWE
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze wykonawcy

2016.08.08

W związku z realizacją projektu pt.: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Ostródy oraz Nowego Miasta Lubawskiego, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Formularz ofertowy

Informacja o wyborze wykonawcy

2016.08.08

W związku z realizacją projektu pt.: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na produkty do sporządzania serwisu kawowego, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Formularz ofertowy 
Informacja o wyborze wykonawcy

2016.08.03

W związku z realizacją projektu pt.: Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim o numerze RPWM.11.01.01-28-0038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług doradztwa psychologicznego, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:

ZAPYTANIE OFERTOWE - zał. 1

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze wykonawcy

2016.07.15

Informacja o wyborze Wykonawcy do przeprowadzenia usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego  -  Zapytanie Ofertowe nr 1/POWR/01.02.02/2016 z dnia 06.07.2016r

Pobierz załącznik

2016.07.05

  W związku z realizacją projektu pt.: Droga do aktywności zawodowej o numerze POWR.01.02.02-28-0006/15-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług doradztwa i poradnictwa zawodowego w projekcie, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. 1 - Formularz ofertowy
zał. 2 - Doświadczenie Wykonawcy

zał. 1 - Formularz ofertowy
zał. 2 - Doświadczenie Wykonawcy

2012.05.11

   Zamówienie dotyczy oferty zakupu usługi: Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji potencjalnych UP na potrzeby projektu "Nowe kwalifikacje i umiejętności to nowe możliwości" realizowanego przez CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 3/3,
14-100 Ostróda.


pobierz plik w formacie PDF

pobierz plik w formacie DOC/MS office