Aktualności

   Z okazji 5 lecia funkcjonowania CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie w dniu 04.04.2014r. Pani Róża Krześniak w siedzibie swojej firmy przyjęła Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Starostę Ostródzkiego , Burmistrza Miasta Ostróda , Wójta Gminy Ostróda, Dąbrówno ,Kurzętnik i Burmistrza Miłomłyna oraz Partnerów współpracujących z CENTRUM „OKEY” przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego takich jak GOPS Dąbrówno, GOPS Ostróda, MGOPS Miłomłyn, MOPS Ostróda. W obecności znakomitych gości, trenerów i pracowników w miłej rodzinnej atmosferze zostały zaprezentowane dokonania i osiągnięcia w latach 2009-2014 w zakresie realizacji projektów w dziedzinie rynku pracy, edukacji, integracji społecznej i podwyższania kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących.

  W wystąpieniu Pani Prezes Róży Krześniak jak również gości wielokrotnie podkreślano potrzebę obejmowania działaniami specjalistycznymi takimi jak doradztwo zawodowe, psychologiczne, terapeutyczne czy szkolenia, kursy zawodowe. O potrzebie takich działań świadczy fakt, że podczas pięciu lat objęto różnego rodzaju wsparciem 1458 osób z terenu województwa, a głównie z powiatu ostródzkiego i nowomiejskiego. Po zakończeniu udziału w projektach z zakresu rynku pracy ponad 17% spośród uczestników znalazło zatrudnienie. Najbardziej aktywną gminą jest Dąbrówno dzięki zaangażowaniu kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie. Tam też najbardziej widoczne są efekty zajęć praktycznych realizowanych kursów, szkoleń i warsztatów. W każdej z gmin, która współpracuje z naszą firmą staramy się pozostawić trwały rezultat prowadzonych działań np. w gminie Ostróda została odnowona szkoła, położony polbruki kamień wokół szkoły w Idzbarku, remont w świetlicy w Grabinie, w gminie Dąbrówno renowacja zieleni i posadzenie roślin ozdobnych na rynku, w gminie Miłomłyn malowanie MGOK, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Liksajnach, w gminie Kurzętnik budowa drogi, chodników, malowanie świetlic wiejskich.

   Spotkanie było okazją do podziękowań, gratulacji i życzeń dalszych owocnych działań na rzecz osób wymagających wsparcia doradczego, psychologicznego i terapeutycznego oraz poszukujących możliwości na aktywność zawodową poprzez zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych.