Aktualności

Informacja o wyborze wykonawcy

„Aktywni  i przedsiębiorczy dla siebie i otoczenia” o numerze RPWM.11.01.01-28-0040/16

PobierzInformacja o wyborze wykonawcy

„Aktywni  i przedsiębiorczy dla siebie i otoczenia” o numerze RPWM.11.01.01-28-0040/16

PobierzInformacja o wyborze wykonawcy

PobierzWiadomość o wyborze wykonawcy w projekcie "Droga do aktywności zawodowej"

Pobierz


CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. zaprasza.
Projekt "Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim"
 
CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. zaprasza.
Projekt "Droga do aktywności zawodowej"

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o., organizuje szkolenie w zakresie stosowania przepisów KPA

w praktyce urzędniczej z omówieniem zmian do KPA.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 w godzinach od 8.00 do 14.30 (8 godzin

                               dydaktycznych) w siedzibie CENTRUM?OKEY? Sp. z o.o., w Ostródzie.

Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z programem kursu oraz o wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej e-mail lub osobiście.
  
Materiały do pobrania:

Więcej informacji - pobierz plik
Program kursu - pobierz plik
Karta zgłoszeniowa- pobierz plikCentrum "OKEY" w Ostródzie poszukuje chętne osoby na  kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu oraz o wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej e-mail lub osobiście.
  
Materiały do poprania:

Regulamin uczestnictwa - pobierz plik w formacie PDF

Karta zgłoszenia - pobierz plik w formacie DOC/MS office
 
    


         

CENTRUM?OKEY?Sp. z o.o. w Ostródzie prowadzi nabór na kursy i szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje osób pracujących w wieku powyżej 45 roku życia.

       Oferta dotyczy  pracowników i pracodawców.Tematyka, programy i zakres szkoleń przygotowany zostanie w oparciu o potrzeby  i oczekiwania  zainteresowanych.Koszt udziału szkoleniu będzie bezpłatny dla osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, dla pozostałych stanowić będzie 20% kosztów szkolenia.
       Jeśli jesteś osobą pracującą w wieku 45+, chcesz uzyskać, uzupełnić, udoskonalić umiejętności  lub  kwalifikacje przyjdź do naszej firmy.

Do pobrania kwestionariusz zgłoszeniowy

OFERTA SZKOLENIOWA - kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

   W I kwartale 2015r. w siedzibie Centrum "OKEY" w Ostródzie rozpocznie się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu oraz o wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej e-mail lub osobiście.
  
Materiały do poprania:

Regulamin uczestnictwa - pobierz plik w formacie PDF

Karta zgłoszenia - pobierz plik w formacie DOC/MS office


X MIĘDZYNARODOWY ZLOT MIŁOŚNIKÓW ANIOŁÓW

W ANIOŁOWIE

11-12 lipca 2014 r.

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Pasłęka


Więcej informacji tutajOFERTA SZKOLENIOWA - kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

   W dniu 21 Lutego 2014 r., o godz. 9.00 w siedzibie Centrum "OKEY" w Ostródzie rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu oraz o wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej e-mail lub osobiście.

Materiały do poprania:

Regulamin uczestnictwa - pobierz plik w formacie PDF

Karta zgłoszenia - pobierz plik w formacie DOC/MS officeZapraszamy PRZEDSIĘBIORCÓW z terenu Gminy Ostróda do zorganizowania staży.

   Serdecznie zapraszamy Firmy do zorganizowania staży zawodowych w ramach projektu nr POKL.07.02.01-28-032/13 „Szansa dla młodych w Gminie Ostróda” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Strona projektu....

   Z okazji 5 lecia funkcjonowania CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie w dniu 04.04.2014r. Pani Róża Krześniak w siedzibie swojej firmy przyjęła Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Starostę Ostródzkiego , Burmistrza Miasta Ostróda , Wójta Gminy Ostróda, Dąbrówno ,Kurzętnik i Burmistrza Miłomłyna oraz Partnerów współpracujących z CENTRUM „OKEY” przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego takich jak GOPS Dąbrówno, GOPS Ostróda, MGOPS Miłomłyn, MOPS Ostróda. .

   Centrum "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015r. realizować będzie projekt "Młodzi, aktywni w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez rzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Centrum "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015r. realizować będzie projekt "Młodzi, aktywni w Powiecie Nowomiejskim" współfinansowanym przez rzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Centrum "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.11.2013 do 28.02.2015r. realizować będzie projekt "Szansa dla młodych w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez rzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
   Centrum "OKEY" Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014r. realizować będzie projekt "Z komputerem na Ty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
   Centrum „OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie realizują projekt "Szansa dla młodych w Gminie Ostróda" w okresie od lipca 2013r. do czerwca 2015r. Projekt realizowany jest w dwóch edycjach. Pierwsza edycji trwać będzie od lipca 2013r. do lipca 2015r., druga edycja od maja 2014r. do maja 2015r. Wsparcie kierujemy do 40 osób (młodych w wieku 15-30 lat) mieszkańców Gminy Ostróda. .